چالش «صالحان» برای اجرا در تهران

چالش «صالحان» برای اجرا در تهران

آران شیخ‌الاسلامی کارگردان «صالحان» با اشاره به ویژگی‌های نمایش درباره چالش‌های اجرای یک گروه شهرستانی در پایتخت توضیحاتی ارائه داد.