اتفاقات مهم هفته| ساترا صریح شد، تکلیف «موقعیت مهدی»روشن شد

اتفاقات مهم هفته| ساترا صریح شد، تکلیف «موقعیت مهدی»روشن شد

در هفته‌ای که گذشت اتفاقات مختلفی افتاد؛ از راه افتادن «جشنواره کن»، حضور آزاده صمدی به عنوان تهیه‌کننده تا پیش آمدن مسئله رادیو سرگرمی، جدّی شدن جریان اقتباس، مشخص شدن زمانِ پخش «موقعیت مهدی» و «رهایم کن» که ساترا را صریح کرد.