نتوانستیم گوهر وجودی امام رضا(ع) را معرفی کنیم

نتوانستیم گوهر وجودی امام رضا(ع) را معرفی کنیم

خراسان رضوی یک کارگردان سینما گفت: باید در خصوص آداب زیارت آثاری ساخته شود، به خصوص برای کودکان و نوجوانان اما ما در این حوزه خوب کار نکردیم و نتوانستیم گوهر وجودی امام رضا(ع) را معرفی کنیم.