اگر مارلون براندو در شرایط من بود احتمالا یکی را می‌کشت!

اگر مارلون براندو در شرایط من بود احتمالا یکی را می‌کشت!

جانی دپ بازیگر آمریکایی که چند سال اخیر را تحت حواشی اتهامات خشونت خانگی علیه همسر سابقش امبر هرد گذرانده بود، امسال با فیلم «ژان دوباری» در افتتاحیه کن حضور داشت و بسیاری این را نشانه بازگشت او به سطح اول سینمای دنیا می‌دانند.