حال فردوس کاویانی خوب نیست

حال فردوس کاویانی خوب نیست

بسیاری از هنرمندان پیگیر احوال فردوس کاویانی بازیگری‌اند که بیشترِ مردم او را به نقش‌آفرینی در سریال‌هایی همچون «آژانس شیشه‌ای» و «همسران» می‌شناسند.