هژیرآزاد از آخرین وضعیت «راحیل» گفت

هژیرآزاد از آخرین وضعیت «راحیل» گفت

بازیگر سریال «زخم کاری» گفت: اساسا ما به عنوان بازیگر به دنبال این هستیم که بیشتر دیده شویم و دوست نداریم کاری انجام دهیم و برای آن زحمت بکشیم که تماشگر نداشته باشد و دیده نشویم.