عدم توجیه اقتصادی «خانواده آقای نریمان»

عدم توجیه اقتصادی «خانواده آقای نریمان»

کارگردان نمایش «خانواده آقای نریمان» که این روزها در پردیس تئاتر تهران روی صحنه است تأکید کرد با توجه به هزینه‌های تولید این اثر، اجرای «خانواده آقای نریمان» توجیه اقتصادی ندارد.