میزبانی اردیبهشتی سینماها از ۲.۵ میلیون نفر

میزبانی اردیبهشتی سینماها از ۲.۵ میلیون نفر

سینماهای کشور طی اردیبهشت‌ماه با یک عملکرد روبه‌رشد، موفق شدند گیشه‌ای در حدود ۱۱۵ میلیارد تومان داشته باشند که این میزان، ۱۴درصد بیشتر از گیشه فروردین‌ماه امسال به حساب می‌‎آید.