کلانشهر کرج نیازمند پردیس سینمایی

کلانشهر کرج نیازمند پردیس سینمایی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با بیان اینکه کرج به عنوان چهارمین کلانشهر کشور نیازمند پردیس سینمایی است، گفت: از سرمایه گذاران استقبال می کنیم.