ناگفته‌های بازیگر «دادزن»

ناگفته‌های بازیگر «دادزن»

بازیگر سریال سرگیجه گفت: پلتفرم‌ها بیشترین کمک را به فیلمسازی و تولید محتوا و سریال کردند و در ایام بد تولید نگذاشتند هنرمندان بی‌کار بمانند.