چرا «گیتی معینی» از آینه عبرت متنفر شد؟

چرا «گیتی معینی» از آینه عبرت متنفر شد؟

گیتی معینی که زمانی از بازیگران پُرکار تلویزیون محسوب می شد، مدتی است در قاب تصویر دیده نمی شود و دلیل این اتفاق را مطرح نشدن پیشنهاد از سوی تلویزیون عنوان می کند. او می گوید: تلویزیون گوبا دیگر جای از ما بهتران شده است و مدت هاست که کسی به من پیشنهاد کار نداده است.

اصغر شاهوردی را فراموش کرده‌اید؟

اصغر شاهوردی را فراموش کرده‌اید؟

بیش از ۱۶ سال است که یکی از صدابرداران نامدار سینما در بستر افتاده و هیچ گونه قدرت تحرک و تکلم ندارد. خرج و مخارج رسیدگی به بیماری با این شرایط سر به فلک می‌کشد گاهی دیدار یک دوست و همکار قدیمی می‌تواند از هر درمان و پرستاری کارسازتر باشد.