۱۰ نکته از کن ۲۰۲۳

۱۰ نکته از کن ۲۰۲۳

هفتادوششمین دوره جشنواره کن درحالی به پایان رسید که چهره‌های مطرح بسیاری در این رویداد حاضر شدند. مخاطبان، در جایی، به یک چهره، انتقادهایی صریح وارد و در جایی دیگر، بازیگری گه وی را هو کرده بودند، به صورت ایستاده، تشویق کردند.