به نظر این سریال شباهت‌هایی به سریال «مردهزار چهره» هم داشته باشد. 

 

به نظر می‌رسد مهران مدیری از کیفیت کار در مجموعه «اسکار» راضی نیست و در حال برنامه ریزی و برداشتن خیز برای یک سریال دیدنی باشد.