شروع متفاوت اوج با دغدغه تأمین نیازهای فرهنگی مردم

شروع متفاوت اوج با دغدغه تأمین نیازهای فرهنگی مردم

عرصه فرهنگ و هنر نیاز به «چند صدایی» دارد. همان قدر که توجه به مضامین دینی و انقلابی مهم است، موضوعات ملی و اجتماعی نیز دارای اهمیت هستند؛ به‌نظر می‌رسد «اوج» در سال جدید بیش از پیش اهتمام به سلایق مختلف را مد نظر قرار داده است.

این یک اعتراض است

این یک اعتراض است

مجموعه مستند «این یک اعتراض است» با موضوع فعالیت‌ جنبش‌های دانشجویی از ۳۰ اردیبهشت ساعت ۲۱ پخش خود را آغاز می‌کند.